HOME
DESPRE ORDA
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
CONTENCIOS
CORPUL DE ARBITRI ORDA
facebook 112

 

Avem deosebita plăcere de a comunica faptul că doamna Irina LUCAN-ARJOCA, Director General Adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), a fost desemnată expert național în cadrul Comitetului de Contact Copyright al Comisiei Europene, prin Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale (MCIN) 2395/13.05.2019.

 

 

A N U N Ț

 

Ţinând cont de restricțiile de circulație impuse prin planul integrat de securitate, prilejuit de vizita apostolică a Suveranului Pontif în România, vă informăm că în data de 31 mai 2019, ORDA nu are program cu publicul. Rugăm persoanele interesate în depunerea unor documente (solicitări privitoare la Registrele Naţionale, petiţii etc.) să facă acest lucru exclusiv on-line, prin intermediul poștei electronice, la adresele: office@orda.gov.ro  şi registre.nationale@orda.gov.ro.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!  

 

 

 

 

 

 Actualizare informare privind activitatea de gestiune colectivă din România


Organismele de gestiune colectivă din România au avut un termen de 12 luni (până la data de 30.03.2019) pentru actualizarea și punerea în acord a statutelor cu dispozițiile legale (conform Directivei 2014/26/UE, transpusă în România prin Legea nr. 74/2018).
În prezent (24.05.2019) situatia indeplinirii acestei obligatii este expusa in tabelul atasat.

 

 


 

Organismele de gestiune colectivă din România au avut la dispoziție un termen de 12 luni (până la data de 30.03.2019) pentru actualizarea și punerea în acord a statutelor cu dispozițiile legale.

În perioada 02-03.04.2019 ORDA a efectuat controale la toate cele 15 OGC pentru a verifica  îndeplinirea obligației legale, constatând faptul că niciun organism de gestiune colectivă nu și-a indeplinit obligația în termen.

Astăzi, 10.04.2019, singurul organism de gestiune colectivă care a finalizat procedura legală necesară pentru îndeplinirea respectivei obligații este UPFAR-ARGOA, care a depus la ORDA hotărârea judecatoreasca definitivă privind înregistrarea modificării statutului în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

 

 

 


 


Au fost publicate sumele colectate și repartizate de către Organismele de gestiune colectivă în perioada 2016-2018. Accesați sursa

 

Organismele de gestiune colectivă ce colectează remuneraţiile

cuvenite titularilor de drepturi pentru comunicare publică

şi eliberează licenţe-autorizaţii neexclusive

 

Pentru utilizatorii (cei ce deţin restaurante, hoteluri, moteluri, baruri, cluburi, galerii comerciale etc.) ce fac comunicare publică a operelor muzicale și a fonogramelor, prin intermediul

posturilor de radio sau al altor tipuri de aparatură/echipamente audio:

 

1

UCMR–ADA

(Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor)

drepturi de autor pentru categoria autorilor de opere muzicale

comunicarea operelor muzicale

2

CREDIDAM

(Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi)

drepturi conexe pentru categoria artiştilor interpreţi sau executanţi

comunicarea fonogramelor

3

UPFR

(Uniunea Producătorilor de Fonograme din România)

drepturi conexe pentru categoria producătorilor de fonograme

comunicarea fonogramelor

 

***

Pentru utilizatorii (cei ce deţin restaurante, hoteluri, moteluri, baruri, cluburi, galerii comerciale etc.) ce fac comunicare publică a operelor muzicale, a fonogramelor, a operelor cinematografice, a altor opere audiovizuale, a videogramelor şi a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual prin intermediul

televizoarelor sau al altor tipuri de aparatură/echipamente audio-video:

 

1

UCMR–ADA

(Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor)

drepturi de autor pentru categoria autorilor de opere muzicale

comunicarea operelor muzicale

2

CREDIDAM

(Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi)

drepturi conexe pentru categoria artiştilor interpreţi sau executanţi

comunicarea fonogramelor

3

UPFR

(Uniunea Producătorilor de Fonograme din România)

drepturi conexe pentru categoria producătorilor de fonograme

comunicarea fonogramelor

4

CREDIDAM

(Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi)              

drepturi conexe pentru categoria artiştilor interpreţi sau executanţi

comunicarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual

5

DACIN-SARA

(Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual)

prin colector UPFR

drepturi de autor pentru categoria autorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale

comunicarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale

6

UPFAR-ARGOA

(Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual)

drepturi conexe pentru categoria producătorilor de opere audiovizuale

comunicarea  operelor audiovizuale

 

***

Pentru utilizatorii (cei ce deţin restaurante, discoteci, baruri, cluburi etc.) ce reproduc fonograme publicate în scop comercial destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental şi lucrativ (ex.: calculatoare, laptopuri, tonomate etc.)

 

 

1

UPFR

(Uniunea Producătorilor de Fonograme din România)

drepturi conexe pentru categoria producătorilor de fonograme

reproducerea fonogramelor din repertoriul UPFR

2

ADFPR

(Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România)

drepturi conexe pentru categoria producătorilor de fonograme

reproducerea fonogramelor din repertoriul ADPFR

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi următoarele pagini:    

      

 

             

   


Site search
Search
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESS | MAY 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NEWS | OCTOBER 2019
17 Oct 2019 Venituri nete salariati
 
ANUNTURI | OCTOBER 2019
17 Oct 2019 Venituri nete salariati

 

WIPO Home

Urgenta 112

Last update: 17.10.2019 Total visitors today: 1299