ACASĂ
DESPRE NOI
GESTIUNE COLECTIVĂ
REGISTRE NAŢIONALE
EXPERTIZE ŞI CONSTATĂRI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
LITIGII
CORPUL DE ARBITRI ORDA

  

 

Organismele de gestiune colectivă ce colectează remuneraţiile
cuvenite titularilor de drepturi pentru comunicare publică
şi eliberează licenţe-autorizaţii neexclusive
 
Pentru utilizatorii (cei ce deţin restaurante, hoteluri, moteluri, baruri, cluburi, galerii comerciale etc.) ce fac comunicare publică a operelor muzicale și a fonogramelor, prin intermediul
posturilor de radio sau al altor tipuri de aparatură/echipamente audio:
 
1
UCMR–ADA
(Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor)
drepturi de autor pentru categoria autorilor de opere muzicale
comunicarea operelor muzicale
2
CREDIDAM
(Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi)
drepturi conexe pentru categoria artiştilor interpreţi sau executanţi
comunicarea fonogramelor
3
UPFR
(Uniunea Producătorilor de Fonograme din România)
drepturi conexe pentru categoria producătorilor de fonograme
comunicarea fonogramelor
 
În plus, faţă de cele de mai sus
pentru utilizatorii (cei ce deţin restaurante, hoteluri, moteluri, baruri, cluburi, galerii comerciale etc.) ce fac comunicare publică a operelor muzicale, a fonogramelor, a operelor cinematografice, a altor opere audiovizuale, a videogramelor şi a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual prin intermediul
televizoarelor sau al altor tipuri de aparatură/echipamente audio-video:
 
1
CREDIDAM
(Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi)              
drepturi conexe pentru categoria artiştilor interpreţi sau executanţi
comunicarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual
2
DACIN-SARA
(Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual)
prin colector UPFR
drepturi de autor pentru categoria autorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale
comunicarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale
3
UPFAR-ARGOA
(Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual)
drepturi conexe pentru categoria producătorilor de opere audiovizuale
comunicarea  operelor audiovizuale
 
***
Pentru utilizatorii (cei ce deţin restaurante, discoteci, baruri, cluburi etc.) ce reproduc fonograme publicate în scop comercial destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental şi lucrativ (ex.: calculatoare, laptopuri, tonomate etc.)
 
1
UPFR
(Uniunea Producătorilor de Fonograme din România)
drepturi conexe pentru categoria producătorilor de fonograme
reproducerea fonogramelor din repertoriul UPFR
2
ADFPR
(Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România)
drepturi conexe pentru categoria producătorilor de fonograme
reproducerea fonogramelor din repertoriul ADPFR
  

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi următoarele pagini:

- referitoare la organismele de gestiune colectivă;

- referitoare la comunicarea publică.

      

Marţi, 20 iunie 2017, ora 12.00, la

Comisia pentru Cultură şi Media a Senatului României

are loc o dezbatere publică referitoare la

Proiectul de lege care modifică și completează Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,

aprobat de Guvernul României la data de 25 mai 2017.

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L161&an_cls=2017


 Proiectul de lege care modifică și completează Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, aprobat de Guvernul României la data de 25 mai 2017, se află în procedură Parlamentară la Senatul României, fiind înregistrat cu nr. L161/2017.

  La data de 25 mai 2017 Guvernul României a adoptat proiectul de lege care modifică și completează Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, proiect ce transpune în legislația națională Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/masuri-legislative-pentru-o-mai-buna-protejare-a-intereselor-titularilor-drepturilor-de-autor-i-a-drepturilor-conexe

             

   

CAUTARE IN SITE
CAUTARE IN REGISTRELE NATIONALE
Numar cerere
Registre: RNCP | RNF | RNM | RNPC | RNV
Marcaje: Cauta | Societati: Cauta
PRESA | MAI 2017
08 Mai 2017 Seminar sub-regional "Teaching Intellectual Property to the Youth" 9-10 mai
NOUTATI | OCTOMBRIE 2017
16 Oct 2017 Procedura operationala privind controlul activitatii organismelor de gestiune colectiva
16 Oct 2017 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 16.10.2017)
 
ANUNTURI | OCTOMBRIE 2017
16 Oct 2017 Procedura operationala privind controlul activitatii organismelor de gestiune colectiva
16 Oct 2017 Litigii contencios administrativ 2004 - 2017 (actualizat la data de 16.10.2017)

 

WIPO Home

Ultima actualizare: 17.10.2017 Total vizitatori azi: 1821