Anunț Măsuri Prevenire Răspândire Virus

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) vă informează cu privire la măsurile adoptate, în scopul prevenirii și reducerii riscului de răspândire a virusului COVID-19 (coronavirus):

  1. Suspendarea tuturor activităților privind relaţia cu publicul care presupun prezenţa publicului la sediul Oficiului (audienţe, solicitarea de informaţii de interes public, informări, petiţii, consultări, plăţi prin casieria ORDA, înscriere în Registrele naţionale etc).
  2. Oficiul va primi orice tip de documentaţie exclusiv on-line la adresele de e-mail: office@orda.gov.ro sau registre.nationale@orda.gov.ro.
  3. Oficiul va da curs solicitărilor de informaţii de interes public exclusiv on-line sau telefonic la nr. tel. 021.311.52.51 sau 021.317.50.70/80/90.
  4. Oficiul va încasa plăţi exclusiv on-line prin contul deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti – cod IBAN: RO67TREZ7015005XXX000157.
  5. Accesul persoanelor din afara instituţiei în sediul ORDA se va permite doar în cazuri excepţionale, motivate temeinic. 
  6. Marcajele holografice se vor elibera o singură zi pe săptămână, respectiv miercurea, între orele 12-14, cu programare prealabilă.

 

Loading

Din aceeași categorie