AUTORIZARE COMUNICARE PUBLICĂ

Pentru activitatea de comunicare publică de opere sau de produse purtătoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, utilizatorii (unităţile hoteliere, restaurante, baruri, cafenele, etc.) au obligaţia de obţinere a autorizațiilor sub formă de licenţe neexclusive eliberate de fiecare din următoarele organisme de gestiune colectivă:

UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

pentru categoria autorilor de opere muzicale

CREDIDAM Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți

pentru categoria artiştilor interpreţi sau executanţi

UPFRUniunea Producătorilor de Fonograme din România  –  Asociația pentru Drepturi Conexe

pentru categoria producătorilor de fonograme

Asociația DACIN-SARA Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual

pentru categoria autorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale

*remunerațiile sunt colectate de către UPFR în baza Protocolului încheiat între cele două organisme de gestiune colectivă, publicat prin 

UPFAR-ARGOAUniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual

pentru categoria producătorilor de opere audiovizuale

În situaţia în care, pentru comunicarea publică a fonogramelor, se folosesc copii de lucru ale fonogramelor originale sau alte medii de stocare  (memory-stick-uri, hard disk-uri, etc.) ale fonogramelor originale, atunci utilizatorii trebuie să obțină autorizarea reproducerii fonogramelor. Emiterea licențelor și colectarea sumelor cuvenite titularilor de drepturi, în această situație, se face de următoarele organisme de gestiune colectivă:

UPFRUniunea Producătorilor de Fonograme din România  –  Asociația pentru Drepturi Conexe

ADFPR – Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România

 

UTILIZATOR – orice persoană fizică sau juridică care întreprinde acţiuni condiţionate de autorizarea de către autori sau titularii de drepturi, de remunerarea acestora sau de plata unor compensaţii către aceştia (ex. – unităţile hoteliere, restaurante, baruri, cafenele, organizatori de evenimente artistice, etc.)

COMUNICARE PUBLICĂ – orice comunicare a unei opere, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia

METODOLOGIILE APLICABILE – stabilesc cuantumul remuneraţiilor datorate de utilizatori, modul de calcul şi termenele de plată și sunt negociate în mod direct între organismele de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte, și reprezentanţii utilizatorilor, pe de altă parte.

ORGANISMELE DE GESTIUNE COLECTIVĂ au obligația să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu intenţionează să acorde licenţa neexclusivă pentru un anumit serviciu, va motiva refuzul în scris.

DATE DE CONTACT ALE ORGANISMELOR DE GESTIUNE COLECTIVĂ

 

Loading