Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Calea Victoriei 118, Et. 4-5, 010093
Sector 1, București, România

Tel./Fax: 021.317.50.70
021.317.50.80
021.317.50.90
Telefon: 021.311.52.51
Email: office@orda.gov.ro; registre.nationale@orda.gov.ro

www.orda.ro

Cont Trezorerie Sector 1, București
IBAN: RO67TREZ7015005XXX000157

CUI: 4266995

Pe durata stării de alertă:

Prezenţa publicului la sediul Oficiului (audienţe, solicitarea de informaţii de interes public, informări, petiţii, consultări, plăţi prin casieria ORDA, înscriere în Registrele naţionale etc.) este permisă numai pentru soluționarea unor cazuri care nu pot fi soluționate în alt mod,  cu respectarea următorului program: luni, miercuri și vineri în intervalul orar 10:00-12:00.

Marcajele holografice se vor elibera miercureaîn intervalul orar 10-12, cu programare prealabilă.

Meniu