eORDA – PERIOADA DE IMPLEMENTARE ȘI STADIUL ACTUAL AL ACHIZIȚIILOR

                                                         

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor derulează în perioada 22 decembrie 2020 – 22 decembrie 2023, proiectul “eORDA – simplificarea procedurilor administrative și facilitarea serviciilor publice în mediul digital, în domeniul drepturilor de autor și conexe” cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 – cod SIPOCA 742 / cod MySMIS2014 130045. Valoarea totală a proiectului este de 14.159.878,24 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 11.892.012,70 lei.

Tipul și obiectul contractului

de achiziție publică

Prestator Valoarea atribuita a contractului  in lei fara TVA Numar si data  semnare contract    Procedura stabilită

Stadiu derulare contract

Servicii de comunicare, informare si organizare de evenimente

SC DCNEWS MEDIA GROUP SRL 247.100 560 / 10.02.2022

Procedură simplificată proprie – conform normelor procedurale interne pentru servicii Anexa nr. 2 din Legea 98/2016

Contract in derulare

Servicii de consultanta pentru elaborarea de metodologii si politici publice

MIHAELA TUDORACHE – CABINET DE AVOCATofertant lider impreuna cu CIJU MARA – CABINET DE AVOCAT – asociat 480.000 2714 / 30.06.2022

Procedură simplificată proprie – conform normelor procedurale interne pentru servicii Anexa nr. 2 din Legea 98/2016

Contract finalizat

au fost prestate toate activitatile din cadrul contractului

Servicii de retrodigitalizare arhiva de documente

S.C. STAR STORAGE S.A. 395.928 1788 / 03.05.2022

Licitație deschisă

Contract finalizat

au fost prestate toate activitatile din cadrul contractului

Servicii de dezvoltare de solutie informatica la cerere

9.866.996  valoare estimata

Licitație deschisă

Reluare procedură de atribuire a contractului,  achizitia se afla in etapa avizare CTE.

Loading

Din aceeași categorie