Oficiul Român pentru Drepturile de Autor derulează în perioada 22 decembrie 2020 – 22 decembrie 2023, proiectul “eORDA – simplificarea procedurilor administrative și facilitarea serviciilor publice în mediul digital, în domeniul drepturilor de autor și conexe” cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 – cod SIPOCA 742 / cod MySMIS2014 130045. Valoarea totală a proiectului este de 14.159.878,24 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 11.892.012,70 lei.

Tipul și obiectul contractului

de achiziție publică

Prestator Valoarea atribuita a contractului  in lei fara TVA Numar si data  semnare contract    Procedura stabilită Stadiu derulare contract
Servicii de comunicare, informare si organizare de evenimente SC DCNEWS MEDIA GROUP SRL 247.100 560 / 10.02.2022 Procedură simplificată proprie – conform normelor procedurale interne pentru servicii Anexa nr. 2 din Legea 98/2016 Contract in derulare

Au fost prestate toate activitatile conform graficului asumat.

 

Servicii de consultanta pentru elaborarea de metodologii si politici publice MIHAELA TUDORACHE – CABINET DE AVOCATofertant lider impreuna cu CIJU MARA – CABINET DE AVOCAT – asociat 480.000 2714 / 30.06.2022 Procedură simplificată proprie – conform normelor procedurale interne pentru servicii Anexa nr. 2 din Legea 98/2016 Contract finalizat– au fost prestate toate activitatile din cadrul contractului
Servicii de retrodigitalizare arhiva de documente S.C. STAR STORAGE S.A. 395.928 1788 / 03.05.2022 Licitație deschisă Contract finalizat– au fost prestate toate activitatile din cadrul contractului
Servicii de dezvoltare de solutie informatica la cerere S.C. INTERGRAPH COMPUTER SERVICES S.R.L (ofertant lider împreună cu INNOVA SYSTEMS S.R.L. în calitate de ofertant asociat) 8.189.200 3749 / 14.09.2023 Licitație deschisă Contract in derulare

Au fost prestate toate activitatile conform graficului asumat.

 

Loading

Din aceeași categorie