eORDA – PERIOADA DE IMPLEMENTARE ȘI STADIUL ACTUAL AL ACHIZIȚIILOR

                                                         

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor derulează în perioada 22 decembrie 2020 – 22 iunie 2023, proiectul “eORDA – simplificarea procedurilor administrative și facilitarea serviciilor publice în mediul digital, în domeniul drepturilor de autor și conexe” cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 – cod SIPOCA 742 / cod MySMIS2014 130045. Valoarea totală a proiectului este de 14.159.878,24 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 11.892.012,70 lei.

Tipul și obiectul contractului

de achiziție publică

Prestator Valoarea atribuita a contractului  in lei fara TVA Numar si data  semnare contract    Procedura stabilită

Stadiu derulare contract

Servicii de comunicare, informare si organizare de evenimente

SC DCNEWS MEDIA GROUP SRL 247.100 560 / 10.02.2022

Procedură simplificată proprie – conform normelor procedurale interne pentru servicii Anexa nr. 2 din Legea 98/2016

Contract in derulare

Au fost prestate toate activitatile conform graficului asumat.

In prezent se desfasoara etapa de organizare consultari/ateliere de lucru – organizate impreuna cu prestatorul MIHAELA TUDORACHE – CABINET DE AVOCAT

Servicii de consultanta pentru elaborarea de metodologii si politici publice

MIHAELA TUDORACHE – CABINET DE AVOCATofertant lider impreuna cu CIJU MARA – CABINET DE AVOCAT – asociat 480.000 2714 / 30.06.2022

Procedură simplificată proprie – conform normelor procedurale interne pentru servicii Anexa nr. 2 din Legea 98/2016

Contract in derulare

Au fost prestate toate activitatile conform graficului asumat.

In prezent se desfasoara etapa de organizare consultari/ateliere de lucru – organizate impreuna cu prestatorul SC DCNEWS MEDIA GROUP SRL

Servicii de retrodigitalizare arhiva de documente

S.C. STAR STORAGE S.A. 395.928 1788 / 03.05.2022

Licitație deschisă

Contract finalizat

– au fost prestate toate activitatile din cadrul contractului

Servicii de dezvoltare de solutie informatica la cerere

9.866.996  valoare estimata

Licitație deschisă

Aviz favorabil primit din partea CTE.

Achizitia se afla in etapa de publicare pe SEAP.

Loading

Din aceeași categorie