Oficiul Român pentru Drepturile de Autor derulează în perioada 22 decembrie 2020 – 22 iunie 2023, proiectul “eORDA – simplificarea procedurilor administrative și facilitarea serviciilor publice în mediul digital, în domeniul drepturilor de autor și conexe” cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 – cod SIPOCA 742 / cod MySMIS2014 130045. Valoarea totală a proiectului este de 14.159.878,24 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 11.892.012,70 lei.

 

Tipul și obiectul contractului

de achiziție publică

Prestator Valoarea atribuita a contractului  in lei fara TVA Numar si data  semnare contract    Procedura stabilită Stadiu derulare contract
Servicii de comunicare, informare si organizare de evenimente SC DCNEWS MEDIA GROUP SRL 247.100 560 / 10.02.2022 Procedură simplificată proprie – conform normelor procedurale interne pentru servicii Anexa nr. 2 din Legea 98/2016 Contract in derulare

Au fost prestate toate activitatile conform graficului asumat.

 

Servicii de consultanta pentru elaborarea de metodologii si politici publice MIHAELA TUDORACHE – CABINET DE AVOCATofertant lider impreuna cu CIJU MARA – CABINET DE AVOCAT – asociat 480.000 2714 / 30.06.2022 Procedură simplificată proprie – conform normelor procedurale interne pentru servicii Anexa nr. 2 din Legea 98/2016 Contract finalizat– au fost prestate toate activitatile din cadrul contractului
Servicii de retrodigitalizare arhiva de documente S.C. STAR STORAGE S.A. 395.928 1788 / 03.05.2022 Licitație deschisă Contract finalizat– au fost prestate toate activitatile din cadrul contractului
Servicii de dezvoltare de solutie informatica la cerere 9.866.996 – valoare estimata Licitație deschisă Evaluare tehnică oferte

 

Loading

Din aceeași categorie