EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

ANUNŢ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor organizează în data de 08 septembrie 2021 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul O.R.D.A. care îndeplinesc condiţiile de participare.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul O.R.D.A. din Bucureşti Calea Victoriei nr. 118, sector 1, etaj 5 – Serviciul de Resurse Umane şi Organizare în termen de 20 zile de la data afişării anunţului.

Bibliografie :

– Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată şi completată;
– O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată;
– H.G. nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, modificată şi completată;

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. Documente necesare pentru înscrierea la examen:

a) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) formular de înscriere.

Loading

Din aceeași categorie