eORDA – simplificarea procedurilor administrative și facilitarea serviciilor publice în mediul digital, în domeniul drepturilor de autor și conexe

Anunț depunere oferte privind achiziția de servicii de consultanță și întocmirea documentației în domeniul achizițiilor publice  

Documentație de atribuire

Invitația de participare 

Meniu