Selectia dosarelor

Rezultat proba interviu

Pentru posturi înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectului ”eORDA – simplificarea procedurilor administrative si facilitarea serviciilor publice în mediul digital, în domeniul drepturilor de autor si conexe” finanțat din Programul Operational Capacitate Administrativa, Axa prioritară – Administrație publica si sistem judiciar eficiente, cod SMIS 2014+: 130045 (nr: POCA/513/1/1/)

 

  1. Informații generale:

Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), în calitate de beneficiar, implementează Proiectul eORDA – simplificarea procedurilor administrative si facilitarea serviciilor publice în mediul digital, în domeniul drepturilor de autor si conexe”.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunatațirea proceselor de lucru si reducerea poverii administrative in domeniul drepturilor de autori si conexe, prin dezvoltarea si introducerea de standarde, metodologii, sisteme si servicii electronice ce optimizeaza procesele decizionale din cadrul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor orientate catre cetațeni si mediul de afaceri si asigura un grad ridicat de protecție a drepturilor subsumate acestui domeniu, prin mijloace facile, inclusiv în mediul digital.

 

Obiectivele specifice vizează:

  1. Simplificarea procedurilor administrative (back-office) si înființarea unui ghiseu unic al utilizatorilor de tip one-stop-shop(frontoffice) si înregistrarea „o singura data” a datelor în procesele de lucru iar interacțiunea beneficiarilor cu ORDA urmeaza sa se realizeze preponderent prin intermediul serviciilor electronice, acestia având posibilitatea de a preda documente on-line si de a completa formulare;
  2. Crearea unui instrument util în vederea aplicarii drepturilor de autor si conexe si automatizarea circuitului documentelor de înregistrare si gestionare a actelor administrative ce țin de domeniu, precum si plata online a taxelor aferente;
  3. Introducerea unei platforme digitale integrate, compuse din mai multe module (“Registre Naționale”, „Protecția si Gestiunea colectiva a dreptului de autor si drepturilor conexe”, „Expertize si Constatari tehnico-stiințifice”, „Prevenirea si combaterea încalcarii dreptului de autor si drepturilor conexe”, „Ghiseul Unic al Utilizatorilor) prin intermediul careia persoanele fizice si juridice sa poata consulta bazele de date.
  4. Obiectul anunțului de selecție:

Pentru derularea proiectului ”eORDA – simplificarea procedurilor administrative si facilitarea serviciilor publice în mediul digital, în domeniul drepturilor de autor si conexe”, ce se va realiza până în decembrie 2022 (sau, după caz, până la finalizarea proiectului), Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), cu sediul în Calea Victoriei nr 118, sector 1 București, demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi în afara organigramei, după cum urmează:

– 1 post Responsabil achiziții publice –  cu o medie de 4h/zi, maximum 80 h/lună (maximum 12 luni).

–  1 post Asistent manager – cu o medie de 4h/zi, maximum 80 h/lună (maximum 24 luni)

– 1 post Responsabil controlul calității – cu o medie de 4h/zi, maximum 80 h/lună (maximum 24 luni)

 

Termen depunere dosare candidați: 03 decembrie 2021, ora 16.30.

Mai multe informatii

 

Loading