INFORMAȚII ȘI TARIFE

REGISTRUL NAȚIONAL AL FONOGRAMELOR – RNF

 1. Înregistrare persoană juridică/fizică autorizată

Formular F1

Formular F2 (obligatoriu cel puțin un punct de lucru) 

Copie CUI

Dovada plății

TARIF: 

– 50 lei/activitate solicitată (producere, import, distribuire, comercializare) și 20 lei/punct de lucru/ spațiu de depozitare

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare 

 

 1. Reînnoire certificat

Formular F4

Copie CUI

Copie certificat vechi

Dovada plății

TARIF: 

– 25 lei/activitate (solicitarea reînnoirii a fost făcută în termenul de valabilitate a certificatului) 

– 50 lei/activitate și 20 lei/punct de lucru/ spațiu de depozitare (solicitarea reînnoirii a fost făcută după expirarea termenul de valabilitate a certificatului).

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare 

 

 1. Preschimbare certificat (se face în perioada de valabilitate a certificatului)

Formular F4

Copie CUI

Copie certificat vechi

Dovada plății

TARIF:

– 50 lei schimbare adresă sediu 

– 50 lei modificarea formei de organizare a firmei 

– 50 lei/obiect de activitate (adăugarea unui nou obiect de activitate) 

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare

 

 1. Radiere punct de lucru/spațiu de depozitare  

Formular F3

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare

 

 1. Înscriere fonogramă produsă pe teritoriul României:

Formular F5

Formular F6 (se poate transmite și în format electronic – editabil pe adresa de email office@orda.gov.ro)

Dovada plății

TARIF: 

– 50 lei/titlu fonogramă

Termen soluționare – 6 zile lucrătoare

În termen de 30 de zile de la eliberarea adeverinței de înscriere a fonogramei în RNF, solicitantul are obligația să depună un exemplar al fonogramei însoțit de formularul F21.

 

 1. Înscriere fonograme importate:

Formular F7 (se poate transmite și în format electronic – editabil pe adresa de email office@orda.gov.ro).

Copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea și comercializarea de fonograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română.

Dovada plății

TARIFE:

 1. a) până la 20 de titluri de fonograme inclusiv – 50 lei;
 2. b) între 21 și 50 de titluri de fonograme inclusiv – 75 lei;
 3. c) între 51 și 100 de titluri de fonograme inclusiv – 100 lei;
 4. d) peste 100 de titluri de fonograme – 150 lei.

Tarifele se plătesc în funcție de numărul de titluri de fonograme pentru care s-a solicitat înscrierea.

Termen soluționare – 6 zile lucrătoare

 

 1. Eliberare marcaje holografice:

Formular F16

Formular F17

Nu se eliberează marcaje holografice solicitanţilor care: 

 1. a) nu au depus raportul lunar de aplicare marcaje holografice (Formular F20);
 2. b) nu au depus câte un exemplar al fonogramei în termen de 30 de zile de la eliberarea adeverinței de înscriere a fonogramei în RNF;
 3. c) nu se menţionează, în cererea tip, fonogramele pentru care se solicită eliberarea de marcaje holografice.

Termen soluționare – 3 zile lucrătoare

 

REGISTRUL NAȚIONAL AL PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR – RNPC

 

 1. Înregistrare persoană juridică/fizică autorizată

Formular F1

Formular F2 (obligatoriu cel puțin un punct de lucru) 

Copie CUI

Dovada plății

TARIF: 

– 50 lei/activitate solicitată (producere, import, distribuire, comercializare) și 20 lei/punct de lucru/ spațiu de depozitare

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare 

 

 1. Reînnoire certificat

Formular F4

Copie CUI

Copie certificat vechi

Dovada plății

TARIF: 

– 25 lei/activitate (solicitarea reînnoirii a fost făcută în termenul de valabilitate a certificatului) 

– 50 lei/activitate și 20 lei/punct de lucru/ spațiu de depozitare (solicitarea reînnoirii a fost făcută după expirarea termenul de valabilitate a certificatului).

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare 

 

 1. Preschimbare certificat (se face în perioada de valabilitate a certificatului)

Formular F4

Copie CUI

Copie certificat vechi

Dovada plății

TARIF:

– 50 lei schimbare adresă sediu 

– 50 lei modificarea formei de organizare a firmei 

– 50 lei/obiect de activitate (adăugarea unui nou obiect de activitate) 

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare

 

 1. Radiere punct de lucru/spațiu de depozitare  

Formular F3

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare

 

 1. Înscrierea programelor pentru calculator produse pe teritoriul României 

Formular F8

Formular F9

Formular F10

Formular F11 (dacă este cazul)

 1. b) copia modelului licenţei acordate pe teritoriul României utilizatorilor de programe pentru calculator;
 2. c) un exemplar al programului pentru calculator, în forma în care acesta este produs în vederea comercializării (CD sau DVD).

Dovada plății

TARIF:

–  100 lei/titlu program produs.

 

 1. Înscrierea programelor distribuite și/sau comercializate 

Formular F8

Copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de distribuire şi/sau comercializare.

Dovada plății

TARIF:

– 50 lei/anexa titluri de programe (toate titlurile menționate într-o cerere de înscriere).

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare

 

 1. Înscrierea programelor închiriate prin intermediul sălilor de acces la Internet şi al sălilor de jocuri care utilizează programe pentru calculator

Formular F8

Copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de închiriere a programelor pentru calculator.

Dovada plății

TARIF:

– 50 lei/anexa titluri de programe (toate titlurile menționate într-o cerere de înscriere)

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare

 

 1. Înscrierea programelor importate în vederea comercializării:

Formular F8

Înscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activităţile de distribuire, comercializare şi închiriere, în traducere legalizată, în cazul înscrisurilor într-o limbă străină

Dovada plății

TARIF:

 1. a) până la 20 de titluri de programe inclusiv – 50 lei/cerere;
 2. b) între 21 și 50 de titluri de programe inclusiv – 75 lei/cerere;
 3. c) între 51 și 100 de titluri de programe inclusiv – 100 lei/cerere;
 4. d) peste 100 de titluri de programe – 150 lei/cerere

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare

 

REGISTRUL NAŢIONAL AL VIDEOGRAMELOR – RNV

 

 1. Înregistrare persoană juridică/fizică autorizată – nu se eliberează certificat de înregistrare

Formular F1

Formular F2 

Copie CUI

Copia certificatului de înscriere a solicitantului în Registrul cinematografiei;

 

 1. Înscrierea videogramelor produse în România (altele decât filmele cinematografice)

Formular F12

Formular F13

Dovada plății

TARIF:

– 100 lei/videogramă

Termen soluționare – 6 zile lucrătoare

În termen de 30 de zile de la eliberarea adeverinței de înscriere a videogramei în RNV, solicitantul are obligația să depună un exemplar al videogramei însoțit de formularul F21. După acest termen înscrierea videogramei se anulează.

 

 1. Înscrierea filmelor cinematografice

Formular F15

Copia certificatului de clasificare a filmului cinematografic, eliberat de Registrul cinematografiei

Dovada plății

TARIF: 

– 50 lei/cerere

Termen soluționare – 6 zile lucrătoare

 

 1. Înscrierea videogramelor importate

Formular F14

Copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea si comercializarea de videograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română. 

Dovada plății

TARIF :

 1. a) până la 20 de videograme inclusiv – 75 lei/cerere;
 2. b) între 21 și 50 de videograme inclusiv – 100 lei/cerere;
 3. c) între 51 și 100 de videograme inclusiv – 125 lei/cerere;
 4. d) peste 100 de videograme – 150 lei/cerere.

Tarifele se plătesc în funcție de numărul de titluri de videograme pentru care s-a solicitat înscrierea. 

Termen soluționare – 6 zile lucrătoare

 

 1. Eliberare marcaje holografice:

Formular F16

Formular F17

Nu se eliberează marcaje holografice solicitanţilor care: 

 1. a) nu au depus raportul lunar de aplicare marcaje holografice (Formular F20);
 2. b) nu se menţionează, în cererea tip, videogramele pentru care se solicită eliberarea de marcaje holografice.

Termen soluționare – 3 zile lucrătoare

 

REGISTRUL NAŢIONAL AL MULTIPLICATORILOR – RNM

 

 1. Înregistrare operatori care multiplică fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public.

Formular F1

Formular F2

Formular F18 

Copie CUI

Dovada plății

TARIF: 

– 500 lei eliberarea autorizației de înregistrare a multiplicatorilor de discuri optice ;

– 350 lei eliberarea autorizației de înregistrare a multiplicatorilor de casete audio și casete video;

– 50 lei punct de lucru/spațiu de depozitare (înregistrarea punctelor de lucru și a spațiilor de depozitare); 

– 20 lei/echipament (înscrierea echipamentelor industrial). 

Termen soluționare – 30 zile lucrătoare

 

 1. Înregistrare operatori care intermediază, în afara României, servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public

Formular F1

Formular F2

Copie CUI

Dovada plății

TARIF: 

– 350 lei eliberarea autorizatiei; 

– 50 lei punct de lucru/spațiu de depozitare (înregistrarea punctelor de lucru și a spațiilor de depozitare); 

Termen soluționare – 30 zile lucrătoare.

 

Operatorii economici care multiplică propriile fonograme, videograme și programe pentru calculator, exceptate potrivit prevederilor art. 31 din Ordonanța nr. 25/2006, nu au obligația să se înregistreze în Registrul Național al Multiplicatorilor

 1. Reînnoire autorizație

Formular F4

Copie CUI

Copie autorizație veche

Dovada plății

TARIF: 

– 200 lei (solicitarea reînnoirii a fost făcută în termenul de valabilitate a autorizației) 

– 500 lei, respectiv 350 lei și 50 lei/punct de lucru/spațiu de depozitare (solicitarea reînnoirii a fost făcută după expirarea termenul de valabilitate a autorizației)

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare.

 

 1. Preschimbare autorizație (se face în perioada de valabilitate a autorizației)

Formular F4

Copie CUI

Copie autorizație

Dovada plății

TARIF:

– 50 lei schimbare adresă sediu; 

– 50 lei modificarea formei de organizare a firmei; 

Termen soluționare – 10 zile lucrătoare.

 

REGISTRUL NAŢIONAL AL COPIEI PRIVATE – RNCP

 

 1. Înregistrare persoană juridică/fizică autorizată

Formular F1

Formular F2 (obligatoriu un spațiu de depozitare) 

Copie CUI

Dovada privind obiectul de activitate declarat legal

Dovada plății

TARIF: 

– 100 lei eliberarea certificatului

Termen soluționare – 5 zile

 

 1. Preschimbare certificat

Formular F4

Copie CUI

Copie certificat

Dovada plății

TARIF:

– 50 lei schimbare adresă sediu; 

– 50 lei modificarea formei de organizare a firmei; 

Termen soluționare – 5 zile.

 

REGISTRUL NAȚIONAL DE OPERE – RNO

 

 1. Înscriere operă

Formular F24

Opera pe suport hârtie (numerotat și semnat) sau electronic (CD sau DVD)

Copie CI solicitant, respective copie CUI în cazul persoanelor juridice

Împuternicire

TARIF: 

– 100 lei/opera

Termen soluționare – 30 zile lucrătoare

 

 1. Rectificarea datelor de înscriere a operelor

TARIF: 

50 lei/cerere

Termen soluționare – 30 zile lucrătoare

 

În situația în care dosarele depuse sunt incomplete, acestea vor fi respinse, iar documentele lipsă sau dovada plății vor fi trimise la ORDA însoțite de o cerere de completare. Pentru cererile de completare se încasează un tarif suplimentar de 10 lei.

 

Operațiunile de înscriere/înregistrare în registrele administrate de ORDA, cu excepția celor prevăzute la secțiunea Registrul Naţional al Multiplicatorilor, pot fi realizate în regim de urgență de cel mult două zile lucrătoare, în urma unei cereri în acest sens, contra unui tarif suplimentar de 300 lei.

 

Loading