Măsuri prevenire și reducere risc de răspândire a virusului COVID-19 pe durata stării de alertă.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) vă informează cu privire la măsurile adoptate în baza Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a Ordinului nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe durata stării de alertă:

  1. În scopul prevenirii și reducerii riscului de răspândire a virusului COVID-19 (coronavirus) recomandăm petenților să utilizeze comunicarea on-line a oricărui tip de documente la adresele de email: office@orda.gov.ro sau registre.nationale@orda.gov.ro
  2. Oficiul va da curs cererilor, solicitărilor de informaţii de interes public on-line sau telefonic la nr. tel. 021.311.52.51 sau 021.317.50.70/80/90;
  3. Recomandăm transmiterea on-line a plăţilor prin contul deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti – cod IBAN: RO67TREZ7015005XXX000157;
  4. Recomandăm prezența persoanelor din afara instituției la sediul ORDA doar pentru cazuri temeinice, a căror soluționare online este dificil de realizat;
  5. Prezenţa publicului la sediul Oficiului (audienţe, solicitarea de informaţii de interes public, informări, petiţii, consultări, plăţi prin casieria ORDA, înscriere în Registrele naţionale etc) este permisă numai pentru soluționarea unor cazuri care nu pot fi soluționate în alt mod,  cu respectarea următorului program: luni, miercuri și vineri în intervalul orar 10:00-12:00;
  6. Accesul persoanelor din afara instituției în sediul ORDA va fi permis, în condițiile precizate la punctul 5, dacă acestea poartă cu mască de protecție care să acopere nasul și gura și după verificarea temperaturii și igienizarea mâinilor cu dezinfectant (disponibil la intrare);
  7. Pentru persoanele care așteaptă să intre în incintă, este obligatorie respectarea distanței recomandate (1,5 metri);
  8. În sediul ORDA trebuie avută în vedere evitarea aglomerării de persoane;
  9. Este interzis accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu COVID-19 sau care au temperatura corporală mai mare de 37,3 grade.
  10. Marcajele holografice se vor elibera o singură zi pe săptămână, respectiv miercurea, în intervalul orar 10-12, cu programare prealabilă.

Loading

Din aceeași categorie