REPRODUCERE PE FONOGRAME ŞI PE VIDEOGRAME

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector METODOLOGIE
Autori opere muzicale facultativă UCMR-ADA Hotărârea arbitrala din 15 decembrie 2008 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări sonore, publicată prin Decizia ORDA nr. 232/22.12.2008, modificată în parte prin Decizia civila nr. 161 A din 23 iunie 2010 publicată prin Decizia ORDA 311/12.11.2010 (pentru operele muzicale reproduse pe fonograme)
Autori opere muzicale facultativă UCMR-ADA Protocolul referitor la Metodologia privind remuneraţiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele şi înregistrările audiovizuale conţinând biografii ale unor artişti interpreţi sau trupe de muzică, publicată prin Decizia ORDA nr. 138/14.12.2009 (pentru operele muzicale reproduse pe videograme)
Autori opere audiovizuale facultativă DACIN-SARA Protocol având drept obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale şi tabelul de remuneraţii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora, publicată prin Decizia  O.R.D.A. nr. 4/20.01.2012
Producători de fonograme facultativă UPFR
ADPFR
Protocol având drept obiect Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate in scop comercial, destinate exclusiv comunicarii publice in scop ambiental si lucrativ, publicat prin Decizia ORDA nr.192/2007

Decizia ORDA nr.36/2024privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiei

RETRANSMITEREA PRIN CABLU

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector Beneficiar METODOLOGIE
Autori opere muzicale obligatorie UCMR-ADA UCMR-ADA
Hotărârea Arbitrală din 09.03.2009 modificată în parte prin Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 263A/16.11.2010 publicată în Monitorul Oficial al României prin Decizia ORDA nr. 327/15.12.2010
Autori opere audiovizuale obligatorie DACIN – SARA DACIN – SARA
Autori opere scrise obligatorie PERGAM COPYRO
Autori opere din domeniul artelor vizuale obligatorie VISARTA VISARTA
Artişti – prestaţii artistice fixate pe fonograme obligatorie CREDIDAM CREDIDAM, ARAIEX, UNART
Artişti – prestaţii artistice din domeniul audiovizual obligatorie CREDIDAM CREDIDAM, ARAIEX UNART
Producători de fonograme obligatorie UPFR UPFR, ADPFR
Producători de videograme obligatorie UPFAR-ARGOA UPFAR-ARGOA, UPVR, UPFR

RADIODIFUZARE TV

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector Beneficiar METODOLOGIE
Autori opere muzicale obligatorie UCMR-ADA UCMR-ADA

Hotărârea arbitrală din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, publicată prin Decizia ORDA nr.170/13.04.2007 şi în baza Deciziei nr.41/2008 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 271A din 2 noiembrie 2007 şi a Încheierii privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 271 din 2 noiembrie 2007 ale Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

Autori opere audiovizuale facultativă DACIN-SARA DACIN-SARA Protocolului avand drept obiect Metodologia privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice si alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă publicat prin Decizia ORDA nr.192/2012
Autori opere scrise-COPYRO facultativă COPYRO COPYRO Hotărârea Arbitrală nr. 4/22.03.2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise și operelor de artă vizuală a aflale in gestiunea COPYRO -Societate de Gestiune Colectivi a Drepturilor de Autor, denumiti in continuare COPYRO, și VISARTA – Societate de Gestiune Colectivi a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale,
denumitd in continuare VISARTA publicată prin Decizia ORDA nr. 40/2012, modificată în parte prin Decizia Decizia civilă nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, publicată prin Decizia ORDA nr. 29/2013
Autori opere scrise-PERGAM facultativă PERGAM PERGAM  Protocolul având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM, publicată prin Decizia ORDA nr. 151/19.09.2012
Autori opere din domeniul artelor vizuale facultativă VISARTA VISARTA Hotărârea Arbitrală nr. 4/22.03.2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise și operelor de artă vizuală a aflale in gestiunea COPYRO -Societate de Gestiune Colectivi a Drepturilor de Autor, denumiti in continuare COPYRO, și VISARTA – Societate de Gestiune Colectivi a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale,
denumitd in continuare VISARTA publicată prin Decizia ORDA nr. 40/2012, modificată în parte prin Decizia Decizia civilă nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, publicată prin Decizia ORDA nr. 29/2013
Artişti – prestaţii artistice fixate pe fonograme
obligatorie
CREDIDAM CREDIDAM, ARAIEX, UNART Hotărârea arbitrală nr. 8 din data de 9 iulie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată prin Decizia ORDA nr. 133/2012, modificată în parte prin Decizia civilă nr. 83A din 16 aprilie 2013 a Curții de Apel București – Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, pronunțată în Dosarul nr. 6.652/2/2012, și a dispozitivelor încheierilor de îndreptare și de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 83A, din datele de 2 februarie 2018 și 9 februarie 2018, ale Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, pronunțate în Dosarul nr. 6.652/2/2012*, publicată prin Decizia ORDA nr. 116/2020
Producători de fonograme UPFR UPFR, ADPFR
Artişti – prestaţii artistice din domeniul audiovizual facultativă CREDIDAM, ARAIEX, UNART CREDIDAM, ARAIEX, UNART

Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune stabilită prin  HOTĂRÂREA ARBITRALĂ nr. 3 din 15 martie 2012 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, schimbată în parte prin Decizia civilă nr. 10A din 23 ianuarie 2013 şi  Încheierea de şedinţă din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, publicată prin Decizia ORDA nr. 106/05.08.2013

Remunerațiile cuvenite ARAIEX sunt colectate de CREDIDAM, conform Protocolului din 19.12.2018 publicat prin Decizia ORDA nr. 41/2019

RADIODIFUZARE RADIO

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector Beneficiar METODOLOGIE
Autori opere muzicale obligatorie UCMR-ADA Hotărârea arbitrala nr. 1 din 22 ianuarie 2018 privind privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicată prin Decizia ORDA nr. 6/2018.
Autori opere scrise facultativă COPYRO Hotărârea arbitrala din 15 octombrie 2005, având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de către organismele de radiodifuziune şi organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise ale acestora, valorificate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, publicată prin Decizia ORDA nr.212/18.10.2005.
Artişti – prestaţii artistice fixate pe fonograme obligatorie CREDIDAM, CREDIDAM, ARAIEX, UNART
Metodologia privind remuneraţia datorată artiştiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune”, publicată prin Decizia ORDA nr. 284/23.09.2010, modificată în parte prin Decizia civila nr. 153A din 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelecuală”, publicată prin Decizia ORDA nr. 216/24.06.2011.
Artişti – prestaţii artistice fixate pe fonograme facultativ CREDIDAM, ARAIEX, UNART
Producători de fonograme obligatorie UPFR UPFR, ADPFR

COMUNICARE PUBLICĂ – AMBIENTAL

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector Beneficiar METODOLOGIE
Autori opere muzicale obligatorie UCMR-ADA Hotarârea arbitrală din data de 30 septembrie 2011, avand drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental publicata prin Decizia ORDA nr. 266/04.10.2011 şi în baza Deciziei civile nr.121A din 13 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a Civilă, publicată prin Decizia ORDA nr. 198/08.11.2012 care a modificat în parte Hotarârea arbitrală din data de 30 septembrie 2011

Decizia ORDA nr. 75/19.06.2023, privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor

Autori opere audiovizuale facultativ DACIN-SARA

Protocolul pentru stabilirea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale publicată prin Decizia ORDA nr. 173/23.04.2007

Decizia ORDA nr. 34/2024, privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor 

Artişti – prestaţii artistice fixate pe fonograme obligatorie CREDIDAM CREDIDAM, ARAIEX, UNART

Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, stabilite prin Hotărârea arbitrală nr. 1/2016, publicată prin Decizia ORDA nr. 10/2016,  modificată în parte prin Decizia civilă nr. 784 A/2016 a Curții de Apel București publicată prin Decizia ORDA nr. 120/2016,

Protocolul încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România — S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing — S.R.L. (OMV), pe de altă parte publicat prin Decizia ORDA nr. 99/2015

Decizia ORDA nr. 35/2024, privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor 

Artişti – prestaţii artistice din domeniul audiovizual facultativ CREDIDAM CREDIDAM, ARAIEX, UNART
Producători de fonograme obligatorie UPFR UPFR, ADPFR
Producători de videograme facultativ UPFAR-ARGOA Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al UPFA.-ARGOA în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă UPFAR – ARGOA publicată prin Decizia O.R.D.A. nr. 17/30.01.2006

DECIZIA ORDA nr. 38/26.02.2024 privind modificarea, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel național, a remunerațiilor

COMUNICARE PUBLICĂ – CINEMATOGRAFE

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector Beneficiar METODOLOGIE
Autori opere muzicale facultativ UCMR-ADA UCMR-ADA Protocolul având drept obiect Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice publicată prin Decizia ORDA nr. 87/2013.
Artişti – prestaţii artistice din domeniul audiovizual facultativ CREDIDAM CREDIDAM Protocolul privind comunicarea publică a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe şi desemnarea organismului de gestiune colectivă CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru comunicarea publicat prin Decizia ORDA nr.11/2006
Artişti – prestaţii artistice din domeniul audiovizual facultativ CREDIDAM ARAIEX Remunerațiile cuvenite ARAIEX sunt colectate de CREDIDAM, conform Protocolului din 19.12.2018 publicat prin Decizia ORDA nr. 41/2019

COMUNICARE PUBLICĂ – CONCERTE ŞI SPECTACOLE

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector METODOLOGIE
Autori opere muzicale
obligatorie
UCMR-ADA
Hotărârea arbitrală din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, publicată prin Decizia  ORDA nr. 189/2010, modificată în parte prin Decizia civilă nr. 139A din 3 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a Civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată prin Decizia ORDA nr. 203/2011
Protocolul prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole și festivaluri, încheiat între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, şi Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC), ASOCIAȚIA FAPTE, ARTEXIM și ARCUB, SC UNTOLD SRL, SC EMAGIC LIVE SRL și SC FESTIVALTICKETS MANAGEMENT SRL (ELECTRIC – CASTLE), pe de altă parte, publicat prin Decizia ORDA nr. 46/2020

COPIE PRIVATĂ ÎN DOMENIUL SONOR ŞI AUDIOVIZUAL

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector Beneficiar METODOLOGIE
Autori opere muzicale
obligatorie
UPFR
UCMR-ADA
Protocolul privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii, publicat prin Decizia ORDA 61/24.04.2009
Artiști interpreți CREDIDAM, ARAIEX, UNART
Producători fonograme UPFR, ADPFR
Autori opere audiovizuale DACIN SARA, ARDAA, UPFAR-ARGOA
Producători videograme UPFAR-ARGOA, UPVR

COPIA PRIVATĂ ÎN DOMENIUL GRAFIC

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector Beneficiar METODOLOGIE
Autori opere scrise și artă vizuală – Editori opere scrise
obligatoriu
OSRO
OSRO, COPYRO, PERGAM, VISARTA

Hotărârea Arbitrală din 09.02.2012 modificată în parte prin Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 105A/03.07.2012 publicată prin Decizia ORDA nr. 24/06.03.2013

Hotărârea Arbitrală din 22.02.2012 modificată în parte prin Decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 88A/31.05.2012 publicată prin Decizia ORDA nr. 248/04.12.2012.

DREPTUL DE SUITĂ

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector METODOLOGIE
Autori opere audiovizuale facultativ VISARTA Protocolul privind colectarea dreptului de suită şi pentru desemnarea organismului de gestiune colectivă VISARTA – Societatea de Gestiune Colectivă din Domeniul Artelor Vizuale drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor stabilite prin acest protocol, publicat prin Decizia ORDA nr.231/28.07.2006

TONURI DE APEL ŞI TONURI ÎN AŞTEPTARE

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector METODOLOGIE
Autori opere audiovizuale obligatorie/facultativ UCMR-ADA Hotărârea arbitrală nr. 6 pronunţată la data de 21 mai 2012 publicată prin Decizia ORDA nr. 70/29.05.2012 prin care a fost stabilită Metodologia privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile, modificată în parte prin Decizia civilă nr. 146A din 11 octombrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, publicată prin Decizia ORDA 247/04.12.2012

REPRODUCEREA ŞI/SAU COMUNICAREA PUBLICĂ A OPERELOR MUZICALE PRIN SERVICII ONLINE SAU MOBILE

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector Beneficiar METODOLOGIE
Autori opere muzicale obligatorie/facultativ UCMR-ADA UCMR-ADA Hotărârea Arbitrală din 30 Martie 2010 privind Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet şi drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, publicată prin Decizia ORDA nr.180/2010 , modificată în parte prin Decizia Curții de Apel București nr.114A/05.04.2011, publicata prin Decizia ORDA nr. 204/2011

COMUNICAREA PUBLICĂ A FONOGRAMELOR DE COMERŢ PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR ONLINE SAU MOBILE

Categoriile de titulari de drepturi Felul gestiunii Colector Beneficiar METODOLOGIE
Artişti – prestaţii artistice fixate pe fonograme
obligatorie
CREDIDAM CREDIDAM, ARAIEX, UNART
Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ prin intermediul serviciilor online sau mobile, stabilită prin Hotărârea arbitrală din 02 august 2011, publicată  prin Decizia ORDA nr. 232/05.08.2011

Decizia ORDA nr. 37/2024, privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor 

Producători de fonograme UPFR UPFR, ADPFR

Loading