Proiectul ”Consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală în Georgia, Moldova și Ucraina” – 26 martie 2024

Cea de-a doua zi a ansamblului de evenimente de la Chișinău din perioada 25-26 martie 2024, dedicat lansării Proiectului ”Consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală în Georgia, Moldova și Ucraina”, finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul programului EU4IP și implementat de către EUIPO sprijinit, într-o abordare de tip „Team Europe”, de către Estonia, Letonia, Lituania și România, a inclus o serie de vizite de lucru la Parlamentul Republicii Moldova, la Academia de Studii Economice din Republica Moldova, precum și la sediul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).
În cadrul reuniunilor a fost subliniată importanța proiectului EU4IP pentru țările beneficiare, reafirmând angajamentul Georgiei, Ucrainei și Republicii Moldova de a consolida sistemul de proprietate intelectuală și de a avansa în procesul de integrare europeană. Totodată, colaborarea este esențială pentru a crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea inovării și creativității, EUIPO, împreună cu Estonia, Letonia, Lituania și România urmând să depună toate eforturile pentru a oferi asistența necesară, în funcție de nevoile specifice care apar, în fiecare dintre cele trei țări beneficiare.
Obiectivul principal al proiectului EU4IP este de a contribui la atingerea unui nivel adecvat și eficient de înregistrare, protecție și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Georgia, Republica Moldova și Ucraina, concentrându-se pe patru domenii-cheie, respectiv: îmbunătățirea cadrului juridic și facilitarea alinierii acestuia la acquis-ul UE în materie de proprietate intelectuală; sprijinirea instituțiilor și a rețelelor de proprietate intelectuală; colaborarea în cadrul mecanismelor de asigurare a respectării drepturilor (enforcement); creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește proprietate intelectuală.
Adresăm cele mai calde felicitări EUIPO și AGEPI pentru excelenta organizare a unui eveniment de înaltă ținută și de referință pe parcursul integrării europene și reiterăm întreg sprijinul ORDA în vederea atingerii acestui deziderat al Georgiei, Ucrainei și Republicii Moldova.

Loading

Din aceeași categorie