Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată

În cadrul ședinței Guvernului României din 4 octombrie 2021 a fost adoptat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată.

Proiectul vizează transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 2019/789 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a normelor privind exercitarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio și de modificare a Directivei 93/83/CEE a Consiliului (Directiva SATCAB) și a Directivei 2019/790 din 17 aprilie 2019 a Parlamentului European și a Consiliului privind Dreptul de Autor în Piața Unică Digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE  (Directiva Copyright).

Directiva 789/2019 stabileşte norme ce vizează îmbunătăţirea accesului transfrontalier la un număr mai mare de programe de televiziune şi radio, prin facilitarea obţinerii de drepturi pentru furnizarea de servicii online care sunt auxiliare difuzării de anumite tipuri de programe de televiziune şi radio şi pentru retransmisia programelor de televiziune şi radio. Directiva stabileşte, de asemenea, norme pentru transmisia de programe de televiziune şi radio prin procesul de introducere directă.

Directiva 790/2019 stabileşte norme care vizează armonizarea într-o mai mare măsură a dreptului Uniunii în materia dreptului de autor şi drepturilor conexe în cadrul pieţei interne, ţinând seama în special de utilizările digitale şi transfrontaliere ale conţinuturilor protejate. Directiva stabileşte, de asemenea, norme privind excepţii şi limite ale dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi privind facilitarea licenţelor, precum şi norme care vizează asigurarea unei pieţe performante pentru exploatarea operelor şi a altor obiecte protejate.

Proiectul de lege va fi înaintat cu celeritate de către Guvern Parlamentului in vederea adoptării, în regim de procedură parlamentară de urgenţă.

Și pe această cale, dorim să mulțumim pentru sprijinul și interesul acordat în mod constant dreptului de autor de către Ministerul Culturii, precum și pentru excelenta colaborare.

Loading

Din aceeași categorie