Reuniune trilaterală AGEPI, ORDA și OSIM

În continuarea excelentei cooperări în domeniul proprietății intelectuale, în perioada 27-29 septembrie 2023, a Republicii Moldova a organizat o reuniune trilaterală la nivel de conducere cu reprezentanții Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și ai Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM) care s-a bucurat și de prezența Ambasadei României în Republica Moldova.
Reuniunea a furnizat formatul oportun pentru discutarea relațiilor de colaborare existente între cele trei oficii, dar și stabilirea priorităților de cooperare în contextul evoluțiilor recente survenite în sistemul naţional, regional şi internațional de protecţie a proprietăţii intelectuale.
Cu acest prilej, a fost reiterat importanța suportului acordat de către ORDA și OSIM în procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dl. Eugeniu Rusu, Directorul general al AGEPI, mulțumind ORDA pentru susținerea eforturilor Republicii Moldova de a modifica Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, astfel încât aceasta să fie în concordanță cu normele europene.
De asemenea, dl. Andrei Simion Ijac, Directorul general ORDA, a menționat necesitatea protejării drepturilor de autor și a subliniat că armonizarea cu normele europene în acest domeniu reprezintă nu doar o necesitate legală, ci și un pas semnificativ către consolidarea și promovarea creativității și inovației în Republica Moldova.
Între altele, în cadrul reuniunii a fost accentuată importanța consolidării cooperării în domeniul proprietății intelectuale și schimbului de experiență între cele trei oficii, fiind totodată agreat încheierea unui Acord de colaborare trilateral care să constituie baza unei cooperări mai strânse între oficiile de proprietate intelectuală din ambele țări în vederea dezvoltări unui sistem echilibrat, capabil de a promova și ocroti creația și inovația în cele două țări, precum și preluării celor mai bune practici și experiențe și acordării suportului pentru armonizarea legislației Republicii Moldova cu acquis-ul european în domeniul proprietății intelectuale.
Folosim acest prilej pentru a adresa calde mulțumiri AGEPI pentru excelenta organizare și deosebita relație de colaborare și prietenie!

Loading

Din aceeași categorie