Ședința comună a Comitetului interdepartamental pentru coordonarea strategiei și politicilor în domeniul proprietății intelectuale și a Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală

Ieri, la sediul Guvernului României, s-a desfășurat .
Reuniunea, condusă de către dl ministru Alexandru-Mihai Ghigiu, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului și Coordonatorul Național în domeniul proprietății intelectuale, a fost prima după adoptarea prin Hotărârea de Guvern nr. 1272/2023 în luna decembrie a Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale 2024 – 2028 și a Planului de Acțiune în domeniul proprietății intelectuale 2024 – 2028 și pentru organizarea și funcționarea Comitetului interdepartamental pentru coordonarea strategiei și politicilor în domeniul proprietății intelectuale.
Cu acest prilej au fost dezbătute activitățile proprii notabile în domeniul proprietății intelectuale derulate în anul 2023 de către membrii Grupului de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală, precum și prioritățile de acțiune pentru anul 2024.
Reamintim faptul că Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală a fost creat în data de 26.06.2006, printr-un Protocolul multilateral, semnat, pe de o parte, de către toate autorităţile cu competenţe legate de apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, iar pe de altă parte, de către reprezentanţii mediului privat, ai titularilor de drepturi (organismele de gestiune colectivă), ai utilizatorilor, ai asociațiilor și fundațiilor care desfășoară activități în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Acest parteneriat public-privat este format din trei subgrupuri fiecare cu atribuţii distincte şi precise: Antipiraterie, Anticontrafacere şi Organisme de Gestiune Colectivă a Dreptului de Autor şi al Drepturilor Conexe.
Sub egida Grupului au fost organizate de-a lungul timpului numeroase acţiuni, seminarii, simpozioane, cursuri de pregătire de sensibilizare, conştientizare şi instruire privind drepturile de proprietate intelectuală.
Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale 2024 – 2028 propune obiective specifice în vederea sporirii gradului de creativitate şi inovare, precum şi creșterea protecției și promovării drepturilor de proprietate intelectuală în România.

Loading

Din aceeași categorie