EXTRAS din H.G. nr. 1086/2008, hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost şi pentru aprobarea Normelor Metodologice privind nivelul de constituire, condiţiile de repartizare şi de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

„Art. 3
(1) Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre se plătesc de persoanele fizice autorizate sau de persoanele juridice care solicită Oficiului Român pentru Drepturile de Autor efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute în prezenta hotărâre.”

„Art. 17
(1) Specialiştii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor efectuează contra cost, pe cheltuiala inculpaţilor, în cazul în care s-a dovedit vinovăţia, constatări tehnico-ştiinţifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală.” Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru operaţiunile de constatare tehnico-ştiinţifică sunt prezentate în tabelul de mai jos.

„Art. 18
(1) Specialiştii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor efectuează la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala părţilor interesate, în limita posibilităţilor tehnice deţinute.” Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru operaţiunile de constatare tehnico-ştiinţifică sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Orice alte produse purtătoare de drepturi de autor nespecificate se asimilează cu una dintre categoriile prevăzute în tabelul de mai sus, în funcţie de caracteristicile asemănătoare.

Denumirea tipului de produse Tarifele pentru operaţiunile de constatare tehnico-ştiinţifică Tarifele pentru operaţiunile de expertiză tehnico-ştiinţifică
disc optic (CD, DVD şi alte suporturi similare)
2,5 Lei/bucată
5 Lei/bucată
casetă audio 1,5 Lei/bucată 3 Lei/bucată
casetă video 2 Lei/bucată 4 Lei/bucată
copertă (fonogramă, videogramă sau program pentru calculator) 1 Leu/bucată 2 Lei/bucată
hard disc 500 Lei/bucată 500 Lei/bucată
mediu de stocare date portabil (flash drive, carduri memorie şi alte produse similare) 300 Lei/bucată 300 Lei/bucată
program pentru calculator 1.000 Lei/bucată 1000 Lei/bucată
produse conţinând opere fixate pe suport hârtie sau asemănător (cu excepţia programelor pentru calculator) 2 Lei/pagină 4 Lei/pagină
ziare, reviste şi alte periodice, interfaţă pagini web 100 Lei/pagină 200 Lei/pagină
produse conţinând opere fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, indiferent de suport 150 Lei/fotografie 150 Lei/fotografie
planşele, lucrările grafice şi machetele ce formează proiecte de arhitectură 200 Lei/pagină, respectiv bucată 200 Lei/pagină, respectiv bucată
hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în general, indiferent de suport 300 Lei/bucată 300 Lei/bucată
dispozitive de control al accesului 250 Lei/bucată 250 Lei/bucată
opere muzicale cu sau fără text 300 Lei/bucată
opere dramatice, dramatico-muzicale, opere coregrafice şi pantonime 500 Lei/bucată
opere cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale 350 Lei/bucată
opere de artă grafică sau plastică 400 Lei/bucată
opere de arhitectură 1.000 Lei/bucată

Loading