Politica generală cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Stimati beneficiari/solicitanti/colaboratori/vizitatori ai ORDA

 
Referitor la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului U.E. din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date Regulamentul general privind protecția datelor – în continuare „GDPR”) va comunicam urmatoarele:

1. ORDA este operator de date cu caracter personal in baza legislatiei aplicabile administratiei publice locale si centrale, toata activitatea fiind in stransa legatura cu drepturile cetatenilor si respectarea principiilor si regulilor stabilite in Regulamentul pentru protectia datelor cu caracter personal.

2. In activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal , ORDA respecta principiile fundamentale ale GDPR si drepturile persoanelor fizice ale caror date personale se prelucreaza, precum:

  • dreptul de a fi informat;
  • dreptul de acces;
  • dreptul la rectificare;
  • dreptul la ștergere;
  • dreptul de a restricționa prelucrarea;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul la obiecții;
  • drepturi legate de luarea deciziilor de automatizare și profilare.

3. Scopurile prelucrării respectivelor date personale sunt: prelucrarea este necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporțional cu obiectivul urmărit, respectă esența dreptului la protecția datelor și prevede măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate.

4. Temeiul legal al prelucrării este: art. 5 alin.1, lit.a), art. 6 alin.1 lit. e) din Regulamentul U.E. 679/2016.

5. Termenul de prelucrare a acestor date personale:  toate datele cu caracter personal prelucrate de ORDA sunt stocate în baze de date interne si arhivate electronic.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre GDPR și drepturile dumneavoastră, o puteți face accesând site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.

De asemenea, vă informăm că pe site-ul ORDA nu se promovează SPAM-ul, iar orice utilizator care a furnizat datele sale cu caracter personal catre ORDA beneficiaza de toate drepturile prevazute de Regulamentul U.E. nr.679/2016 si poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date a site-ului, a platformei de emitere a newsletter-ului și, implicit, a instituției noastre.

În speranța că toate aceste informații v-au fost de folos, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații suplimentare pe care le-ați considera de cuviință.

Responsabil cu protectia datelor
cu caracter personal în cadrul ORDA

Luana Udățeanu
Cerasela Beja

Loading