Veşti excelente primite de la Guvernul României şi de la Ministerul Culturii

În urma dialogului permanent pe care reprezentanții ORDA l-au avut cu cele două instituții, în urma adoptării Ordonanței de urgență nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, Guvernului României, prin intermediul Ministerului Culturii, a alocat  Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) suma de 3.280 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, destinate finanțării proiectului „e-ORDA —simplificarea drepturilor de autor și conexe”.

Reamintim faptul că acest proiect vizează îmbunătățirea proceselor de lucru și reducerea poverii administrative în domeniul drepturilor de autori si conexe, prin dezvoltarea și introducerea de standarde, metodologii, sisteme și servicii electronice ce optimizează procesele decizionale din cadrul ORDA, orientate către cetățeni și mediul de afaceri și asigura un grad ridicat de protecție a drepturilor titularilor de drepturi, prin mijloace facile, inclusiv în mediul digital.

ORDA a solicitat finanțare din Programul Operațional Capacitate administrativă, axa prioritară 1, obiectivul specific 1.1., în cadrul cererii de proiecte IP14/2019 Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale (cod apel:POCA/513/1/1). Proiectul a fost depus prin sistemul electronic MySMIS, având titlul e-ORDA – Simplificarea procedurilor administrative și facilitarea serviciilor publice în mediul digital în domeniul drepturilor de autor și conexe. Proiectul are un buget total de 15 milioane lei și are o perioadă de implementare de 2 ani.

Avem convingerea că prin acest proiect interacțiunea cetățenilor și beneficiarilor cu ORDA va fi mult sporită, prin reducerea semnificativă a timpului alocat și reducerea costurilor, prin eliminarea prezentării cetățeanului la sediul instituției, precum și prin posibilitatea de a transmite documente on-line în format electronic și de a completa formulare electronice prin intermediul unui singur ghișeu virtual, deschis 24 h pe zi. În urma dialogului permanent pe care reprezentanții ORDA l-au avut cu cele două instituții, în urma adoptării Ordonanței de urgență nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, Guvernului României, prin intermediul Ministerului Culturii, a alocat  Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) suma de 3.280 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, destinate finanțării proiectului „e-ORDA —simplificarea drepturilor de autor și conexe”.

Reamintim faptul că acest proiect vizează îmbunătățirea proceselor de lucru și reducerea poverii administrative în domeniul drepturilor de autori si conexe, prin dezvoltarea și introducerea de standarde, metodologii, sisteme și servicii electronice ce optimizează procesele decizionale din cadrul ORDA, orientate către cetățeni și mediul de afaceri și asigura un grad ridicat de protecție a drepturilor titularilor de drepturi, prin mijloace facile, inclusiv în mediul digital.

ORDA a solicitat finanțare din Programul Operațional Capacitate administrativă, axa prioritară 1, obiectivul specific 1.1., în cadrul cererii de proiecte IP14/2019 Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale (cod apel:POCA/513/1/1). Proiectul a fost depus prin sistemul electronic MySMIS, având titlul e-ORDA – Simplificarea procedurilor administrative și facilitarea serviciilor publice în mediul digital în domeniul drepturilor de autor și conexe. Proiectul are un buget total de 15 milioane lei și are o perioadă de implementare de 2 ani.

Avem convingerea că prin acest proiect interacțiunea cetățenilor și beneficiarilor cu ORDA va fi mult sporită, prin reducerea semnificativă a timpului alocat și reducerea costurilor, prin eliminarea prezentării cetățeanului la sediul instituției, precum și prin posibilitatea de a transmite documente on-line în format electronic și de a completa formulare electronice prin intermediul unui singur ghișeu virtual, deschis 24 h pe zi.

Loading

Din aceeași categorie