Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA - Decizie nr. 38/2017 din 04 aprilie 2017

Decizia nr. 38/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii Curţii de Apel Bucureşti Secţia a IV-a civilă din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale şi a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 

În vigoare de la 20 aprilie 2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 20 aprilie 2017. Nu există modificări până la 24 aprilie 2017.

    În conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, 
    ţinând cont de Referatul Secretariatului general al Corpului de arbitri nr. R.G. II/2.163 din 4 aprilie 2017, 
    în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2017 privind numirea domnului Doru Adrian Păunescu în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, 

    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie. 

   Art. 1. -   Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Încheierea Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă din 15 martie 2017 privind îndreptarea unor erori materiale şi a cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016. 
   Art. 2. -   Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro. 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Doru Adrian Păunescu

    Bucureşti, 4 aprilie 2017. 
    Nr. 38. 

    ROMÂNIA 
    CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 
    SECŢIA A IV-A CIVILĂ 

ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din data de 15.03.2017
 

    Dosar nr. 2.013/2/2016 


Curtea constituită din:
Preşedinte: Elena Melania Crişcov
Judecător: Maria Dalina Oancea
Grefier: Marinela Valentina Bojă

    Pe rol, soluţionarea cererii de lămurire a dispozitivului Deciziei civile nr. 784A/26.10.2016 şi a cererii de îndreptare a erorii materiale formulate de apelanţii-reclamanţi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) în cauza privind cererile de apel formulate de apelanţii-reclamanţi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - U.P.F.R. şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - C.R.E.D.I.D.A.M., de apelanţii- pârâţi Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România - C.O.T.A.R. şi Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc - F.P.T.R. împotriva Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15.02.2016 pronunţate de ORDA, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ - F.P.R.C., Federaţia Industriei Hoteliere din România - F.I.H.R., S.C. Altex România - S.R.L., S.C. OMV Petrom Marketing - S.R.L., S.C. DEDEMAN - S.R.L., în cauza civilă având ca obiect "drept de autor şi drepturi conexe". 
    La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns apelanţii-reclamanţi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), prin avocat Crăcea Gheorghe, în baza Împuternicirii avocaţiale seria B nr. 2.706.269/2016, aflată la fila 21 din dosar, vol. I, şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), prin avocaţi Toma Adriana, în baza Împuternicirii avocaţiale seria B nr. 2.963.196/21.06.2016, aflată la fila 475 din dosar, vol. III, şi Savu Mariana, în baza Împuternicirii avocaţiale seria B nr. 2.771.785/28.03.2016, aflată la fila 474 din dosar, vol. III, lipsă fiind celelalte părţi. 
    Procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită. 
    S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: 
    Curtea acordă cuvântul asupra cererii formulate de apelantele-reclamante, precum şi asupra îndreptării din oficiu a erorii materiale cu privire la textul art. 3.6 partea introductivă şi la textul art. 3.13 unde s-a omis cuvântul "parte". 
    Apelantele-reclamante, prin avocaţi, sunt de acord cu îndreptarea din oficiu a erorilor strecurate cu privire la textul art. 3.6 partea introductivă şi la textul art. 3.13 unde s-a omis cuvântul "parte". 
    Apelanta-reclamantă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), prin avocat, apreciază că remuneraţia de 37 lei plus 8 lei din tabelul A2 poziţia 4 este o eroare materială, în sensul că în loc de 37 lei ar fi trebuit să fie 38. 
    Susţine că a ajuns la această concluzie mergând pe o deducţie logică şi matematică şi urmărind şi deducţia logică stabilită pentru tabelele anterioare, respectiv 18, 23, 28, 33, 38. 
    Apelanta-reclamantă CREDIDAM, prin avocat, susţine că a interpretat logic, raportându-se şi la punctul A1, 3. 
    Apelanta-reclamantă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), prin avocat, învederează că al doilea aspect se referă la omisiunea cifrei 200, respectiv peste 200 de spaţii de cazare, susţinând că este o evidentă omisiune. 
    În ceea ce priveşte al treilea aspect, respectiv ##), apelanta- reclamantă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), prin avocat, învederează că a considerat că din eroare a fost asociată categoriei de transport persoane de la tabelul E1 poziţia 4, însă după ce a analizat motivarea hotărârii a constatat că nu e vorba de o eroare, ci este justificată chiar prin motivare aplicarea acestuia. 
    Apelanta-reclamantă CREDIDAM, prin avocat, formulează aceleaşi concluzii ca şi UPFR. 
    C U R T E A, 
    deliberând asupra cererii de îndreptare a erorilor materiale, constată următoarele: 
    La data de 15.12.2016 apelantele-reclamante Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) au formulat cerere de lămurire a hotărârii şi a textului metodologiei cuprins în dispozitiv şi de îndreptare a erorilor materiale, solicitând instanţei să lămurească dacă: 
   - remuneraţiile de la tabelul A2 poziţia 4 (suprafaţa peste 300 mp) sunt de 38 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp sau de 37 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp; 
   - la tabelul D, poziţia 33 - remuneraţiile stabilite se referă la hoteluri, hotel-apartamente, apartamente şi camere de închiriat de 5 stele, peste 200 de spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni, având în vedere că lipseşte din forma metodologiei menţiunea "200", formularea fiind "peste spaţii de cazare. . ."; 
   - dacă menţiunea de la ##) a fost asociată din eroare sau intenţionat şi categoriei de transport persoane de la tabelul E1, poziţia 4. 
    Referitor la prima întrebare, apelantele-reclamante consideră că în mod eronat instanţa a stabilit remuneraţia la 37 lei când ea ar trebui să fie 38 lei, dacă s-ar urma raţionamentul logic- aritmetic avut în vedere la stabilirea remuneraţiilor pentru celelalte poziţii. 
    Spre exemplu, la poziţia a 3-a din acelaşi tabel A2, remuneraţiile sunt stabilite la 18 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 50 mp, în cazul suprafeţelor cuprinse între 101 şi 300 mp. Astfel, pentru o suprafaţă de până la 151 mp remuneraţia ar fi 18 + 5 = 23 lei, pentru o suprafaţă de până la 201 mp remuneraţia ar fi 23 + 5 = 28 lei, pentru o suprafaţă de până la 251 mp remuneraţia ar fi de 28 + 5 = 33 lei, iar pentru suprafaţa de până la 301 mp (adică peste 300 mp corespunzătoare poziţiei a 4-a) remuneraţia ar fi de 33 + 5 = 38 lei, valoare-prag de la care, apreciază apelantele-reclamante, ar trebui avută în vedere la poziţia a 4-a, respectiv 38, plus 8 pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp. 
    De asemenea, se susţine că acest raţionament, explicitat mai sus, a fost avut în vedere de instanţă şi în cazul remuneraţiilor stabilite la tabelul A1 poziţiile 3 şi 4, respectiv în cazul suprafeţei de până la 151 mp remuneraţia ar fi 32 + 6 = 38 lei, pentru o suprafaţă de până la 201 mp remuneraţia ar fi 38 + 6 = 44 lei, pentru o suprafaţă de până la 251 mp remuneraţia ar fi de 44 + 6 = 50 lei, iar pentru suprafaţa de până la 301 mp (adică peste 300 mp - corespunzătoare poziţiei a 4-a) remuneraţia ar fi de 50 + 6 = 56 lei, remuneraţie stabilită corect de instanţă pentru poziţia a 4-a ca valoare-prag pentru acest palier de suprafaţă (de peste 300 mp). 
    Faţă de cele învederate, apelantele-reclamante solicită să se lămurească care este valoarea-prag corectă a remuneraţiei pentru spaţiile de peste 300 mp în cazul celor situate în comune şi sate, respectiv dacă remuneraţia de 37 lei (ca valoare-prag a remuneraţiei pentru palierul de peste 300 mp) a fost stabilită eronat în urma unei erori de calcul sau, dimpotrivă, reflectă voinţa instanţei chiar în contra raţionamentului logic-aritmetic avut în vedere în cadrul altor remuneraţii. 
    Referitor la întrebarea a doua, apelantele-reclamante consideră că este vorba în mod vădit de o eroare prin omisiune de a fi precizată cifra 200, respectiv peste 200 de spaţii de cazare (camere), ipoteză avută în vedere şi de poziţia 32 a tabelului D, pentru cele situate în comune şi sate. În consecinţă, solicită îndreptarea erorii materiale şi completarea poziţiei 33 a tabelului D cu cifra 200 - "peste 200 de spaţii de cazare (camere), situate în oraşe şi staţiuni". 
    Referitor la întrebarea a treia, apelantele-reclamante solicită să se lămurească dacă menţiunea de la ##) a fost asociată din eroare categoriei "autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de închiriere (rent a car)" de la poziţia a 4-a din tabelul E1 sau, dimpotrivă, reflectă voinţa instanţei. 
    Menţiunea de la ##) prevede că "remuneraţia este datorată doar în măsura în care autovehiculul sau ambarcaţiunea sunt puse la dispoziţia consumatorului împreună cu personalul de deservire (şofer/personal navigant). 
    Observând dispoziţiile art. 11 ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, apelantele- reclamante au constatat că: 
   aa) RENT CAR - activităţile care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât şi serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere; 
   ab) transport în regim de închiriere - serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului; 
   ac) serviciu de închiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizaţi care pun la dispoziţia unor clienţi autoturisme fără conducător auto, pe bază de contract, cu plata anticipată a contractului de închiriere. 
    Din interpretarea dispoziţiilor legale, chiar şi în teza avută în vedere de instanţă, respectiv serviciul de închiriere fără conducător auto presupune prestarea unui serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizaţi care pun la dispoziţia publicului autoturisme, cu toate dotările de care acestea beneficiază. Aşadar, se susţine că nu este vorba despre o simplă transmitere a dreptului de folosinţă către beneficiarul serviciului, ci despre prestarea unui serviciu de transport faţă de care, chiar şi în lipsa şoferului adiţional, societatea de transport este răspunzătoare inclusiv pentru condiţiile şi dotările puse la dispoziţie pentru transport. 
    Situaţia este similară cu cea în care o societate pune la dispoziţie spre închiriere o cameră dotată cu instalaţii de sonorizare pentru cazare temporară, situaţie în care instanţa a reglementat o remuneraţie echitabilă. 
    Mai mult, acelaşi serviciu de RENT CAR cu maşini dotate cu instalaţii de sonorizare este supus remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere muzicale, situaţie în care, faţă de menţiunea criticată ca fiind stabilită din eroare, s-ar ajunge la un tratament discriminatoriu între categoriile de titulari de drepturi, dar şi la o limitare a drepturilor conexe dreptului de autor, în privinţa comunicării publice în cadrul acestor autovehicule utilizate în regim RENT CAR, fără ca limitarea să fie expres prevăzută de lege. 
    Pentru toate motivele arătate, se solicită admiterea cererii de lămurire şi de îndreptare a dispozitivului hotărârii şi a formei metodologiei în sensul celor solicitate mai sus. 
    În drept, cererea este întemeiată pe dispoziţiile art. 442 şi 443 din Codul de procedură civilă. 
    De asemenea, Curtea s-a sesizat din oficiu cu privire la necesitatea îndreptării erorilor materiale strecurate în textele art. 3.6 şi 3.13 din metodologie. 
    Analizând cererile formulate de apelantele-reclamante şi sesizarea din oficiu, Curtea reţine următoarele: 
    Raţiunile pentru care au fost inserate menţiunile de la nota ##) au fost explicate în motivarea Deciziei civile nr. 784A/2016, motiv pentru care apelanţii-reclamanţi, după ce au luat cunoştinţă de motivarea deciziei sus-menţionate, nu au mai insistat în soluţionarea cererii de lămurire a acestui aspect. În consecinţă, Curtea, în baza art. 406 din Codul de procedură civilă, va lua act de renunţarea petenţilor la cererea de lămurire referitoare la menţiunea ##) de la tabelul E1 poziţia 4. 
    Referitor la cererea petenţilor şi la sesizarea din oficiu cu privire la erorile materiale din decizia civilă sus-menţionată, Curtea reţine că din eroare la poziţia 4 din tabelul A2 coloanele 1 şi 2 s-a menţionat că remuneraţia este de "37 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp", remuneraţia corectă fiind cea de "38 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp", cuantumul minim de la care se pleacă la această poziţie fiind corespunzător cuantumului maxim la care se poate ajunge la poziţia 3 din acelaşi tabel. 
    De asemenea, Curtea reţine că din eroare din textul de la poziţia 33 din tabelul B a fost omisă menţionarea numărului spaţiilor de cazare, respectiv numărul 200, textul complet de la poziţia 33 cu privire la tipul de încadrare fiind "Hotel, hotel- apartament, apartamente şi camere de închiriat 5 stele cu peste 200 spaţii de cazare (camere) situate în oraşe şi staţiuni". 
    Totodată, Curtea constată că la art. 3.6 partea introductivă din textul metodologiei se repetă nejustificat expresia "comunicarea publică în scop lucrativ", aşa încât se impune eliminarea acestei repetări, astfel că textul corect va fi "Baza de calcul al remuneraţiilor cuvenite pentru comunicarea publică în scop lucrativ a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual o reprezintă, după caz:". 
    Curtea mai reţine că la redactarea textului art. 3.13 în partea finală a fost omis cuvântul "parte", motiv pentru care va dispune îndreptarea acestei omisiuni, astfel că partea finală a textului va fi "spaţiul din care face parte şi spaţiul utilizat", iar nu "spaţiul din care face şi spaţiul utilizat", cum din eroare s-a menţionat. 

    În consecinţă, în temeiul art. 442 din Codul de procedură civilă, Curtea va admite cererea de îndreptare a erorilor materiale şi sesizarea din oficiu cu privire la îndreptarea erorilor materiale din Decizia civilă nr. 784A/26.10.2016, dispunând îndreptarea erorilor materiale în sensurile menţionate mai sus.  

DISPUNE:  

    Admite în tot cererea de îndreptare a erorilor materiale formulată de apelantele-reclamante şi îndreptarea din oficiu a erorilor materiale din Decizia civilă nr. 784A/26.10.2016 prin care au fost soluţionate apelurile formulate de apelanţii-reclamanţi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - U.P.F.R., cu sediul în Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, sectorul 2, şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - C.R.E.D.I.D.A.M., cu sediul în Bucureşti, str. C. A. Rosetti nr. 34, sectorul 2, şi de apelanţii-pârâţi Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România - C.O.T.A.R., cu sediul în Bucureşti, str. George Enescu nr. 27-29, sectorul 1, şi Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc - F.P.T.R., cu sediul în Bucureşti, str. Horia Măcelariu nr. 59, et. 3, ap. 303, sectorul 1, împotriva Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15.02.2016 pronunţate de ORDA, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ - F.P.R.C., cu sediul în Braşov, str. Calea Bucureşti nr. 231, judeţul Braşov, şi cu sediul ales la SCA Cazacu, Manolache, Popa, din Bucureşti, str. General Constantin Budişteanu nr. 28 C, et. 1, sectorul 1, Federaţia Industriei Hoteliere din România - F.I.H.R., cu sediul în Bucureşti, bd. Magheru nr. 7, et. 3. ap. 40, sectorul 1, S.C. Altex România - S.R.L., cu sediul în Piatra-Neamţ, str. General Dăscălescu nr. 15, bl. T1, judeţul Neamţ, S.C. OMV Petrom Marketing - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Coralilor nr. 22, Clădirea Infinity, et. 1, oval B, sectorul 1, S.C. DEDEMAN - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Al. Tolstoi nr. 8, judeţul Bacău, în sensul că: 
   - remuneraţia din tabelul A2 poziţia 4 coloanele 1 şi 2 este "38 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp", iar nu "37 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafaţă suplimentară de până la 100 mp", cum din eroare s-a menţionat; 
   - în tabelul B poziţia 33 tipul de încadrare corect este "Hotel, hotel-apartament, apartamente şi camere de închiriat de 5 stele cu peste 200 spaţii de cazare (camere) situate în oraşe şi staţiuni"; 
   - textul art. 3.6 partea introductivă este: "Baza de calcul al remuneraţiilor cuvenite pentru comunicarea publică în scop lucrativ a fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual o reprezintă, după caz:"; 
   - ultima parte a textului art. 3.13 este "spaţiul din care face parte şi spaţiul utilizat", iar nu "spaţiul din care face şi spaţiul utilizat", cum din eroare s-a menţionat. 
    Ia act de renunţarea petenţilor la cererea de lămurire referitoare la menţiunea ##) de la tabelul E1 poziţia 4. 
    Definitivă. 
    Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.03.2017. 

Preşedinte,
Elena Melania Crişcov
Judecător,
Maria Dalina Oancea
Grefier,
Marinela Valentina Bojă